กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตแถลงข่าวเรื่อง

กรมสรรพสามิตแถลงข่าวเรื่อง “กรมสรรพสามิต ยกระดับมาตรฐาน จ่าย-คืนภาษี ง่ายผ่านดิจิทัล”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานการแถลงข่าวและ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เรื่อง “กรมสรรพสามิต ยกระดับมาตรฐาน จ่าย-คืนภาษี ง่ายผ่านดิจิทัล” โดยกรมสรรพสามิตจับมือกรุงไทยยกระดับบริการด้านภาษีเร่งผลักดันบล็อกเชนคืนภาษีส่งออกน้ำมัน โดยมีผู้บริหารกระทรวงการคลัง ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562