กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมสรรพสามิต

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต พร้อมทั้ง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563