กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้แก่ นางศิริพร ทิมคล้าย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563