กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมหารือแนวทางการขอคืนเงินกองทุนฯครั้งที่2/2562

การประชุมหารือแนวทางการขอคืนเงินกองทุนฯครั้งที่2/2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขอคืนเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562