กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562