กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับนายกสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง การปราบปรามบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจการค้ายาสูบที่ถูกกฎหมายสามารถแข่งขันกันได้อย่างเป็นธรรม โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิต และผู้แทนจากสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564