กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมเข้าเฝ้าฯ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ร่วมเข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563