กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่ากรมสรรพสามิตได้มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ จำนวนกว่า 600 ชุด ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดุสิตบริเวณใกล้เคียงกรมสรรพสามิตที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม 2.ชุมชนถนนสุคันธาราม โดยมอบหมายให้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต มอบให้ผู้แทนในแต่ละชุมชนนำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง 2.ชุมชนซอยมิตรอนันต์ 3.ชุมชนวัดน้อยนพคุณ 4.ชุมชนวัดจอมสุดาราม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนซอยเสริมสุข 2.ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ 3.ชุมชนซอยสันติสุข และจะดำเนินการมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและแอลกอฮอล์ให้แก่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป