กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และบริจาคเงินให้หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

ดร.ธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา และดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3,600 ลิตร และ L CLEAN HAND SPRAY ขนาด 60 ml จำนวน 6,000 ขวด มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท มอบให้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กรมการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมควบคุมโรค พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบผลิตภัณฑ์และเงินบริจาค ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564