กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตจะนำสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ทางบริษัทฯ ต่อไป ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563