กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาสูบที่หนีภาษี จำนวน 35,000 ซอง บรรจุกล่องกระดาษเก็บในห้องพักอพาร์ทเมนท์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นค่าปรับ มูลค่า 29,400,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นภาษีมูลค่า 1,960,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยข้อกล่าวหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ได้สั่งการให้ นายดุลยพล จูฑะพล นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 ร่วมกันวางแผนและอำนวยการจับกุม แล้วสั่งการให้สายตรวจชุดเฉพาะกิจสืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตชุดที่ 3 เข้าทำการจับกุมดังกล่าว