กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมผู้บริหารกรมสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ 1

การประชุมผู้บริหารกรมสรรพสามิตสัญจร ครั้งที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ประชุมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตสัญจร และลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจภายในแหล่งชุมชน สนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562