กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562