กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลางและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563