กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ปีที่ 129

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ปีที่ 129

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมบัญชีกลาง ปีที่ 129 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562