กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562