กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี และบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2