กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563