กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid – 19

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานใรการประชุม ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยมีผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสรรพสามิตพื้นที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564