กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับมอบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบบรรจุภัณฑ์จากนายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI) โดยมีรายการบรรจุภัณฑ์ดังนี้ 1. HERO ถุงขยะม้วนสีดำ StarSeal x2 ขนาด 24"X28" จำนวน 1 ลัง / 800 ใบ 2. ถุงซิป HERO Variety ขนาด 18x22+2.5 cm. จำนวน 1 ลัง / 150 ใบ 3. ถุงขยะ สีดำ HERO-CSR ขนาด 30"X40" จำนวน 2 กระสอบ / 400 ใบ 4.ถุงขยะ ดำ HERO-CSR ขนาด 36"x45" จำนวน 2 กระสอบ / 200 ใบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564