กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

แถลงข่าว “สรรพสามิตบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวการบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต บุกทลายสถานที่เก็บไพ่ผิดกฎหมายในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจค้นพบไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษี จำนวน 1,758,068 ใบ (33,809 สำรับ) มูลค่าของกลางประมาณ 1,656,641 บาท มูลค่าภาษีที่รัฐเสียหาย ประมาณ 527,420.40 บาท คิดเป็นค่าปรับประมาณ 7,911,306 บาท โดยมี นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564