กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์ เรื่อง การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เเละ The Creagy Company Limited เข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564