กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย โดยมีข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิตเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 88 ราย ประกอบด้วยชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ จำนวน 23 ราย ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 29 ราย และชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 36 ราย ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564