กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

กรมสรรพสามิตรับมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง รับมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19 จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ. ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ส่งมอบ ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563