กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จำนวนรวม 3,000 ลิตร ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

1. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1,000 ลิตร รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1,000 ลิตร รับมอบโดย นพ.มานัส โพธาพรณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ นพ.อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1,000 ลิตร รับมอบโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ในทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ COVID- 19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563