กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อกำกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ครั้งที่ 1

การประชุม คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อกำกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ครั้งที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อกำกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563