กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562