กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมแบบสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงมาตรการด้านท่องเที่ยวชุมชนกับมาตรการชิมช้อปใช้ให้สามารถขยายผลไปครอบคลุมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดเฉลียงทอง บ้านนายางเหนือ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562