กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ภายใต้แนวคิด Excise Go Green ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นกิจกรรมทำความสะอาดให้แก่ภูกระดึงเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2562