กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม ความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain)ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564