กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมองค์การสุราและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารองค์การสุรา และคณะผู้บริหารบริษัท ไทย สพริท อินดัสทรี จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564