กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตพิทักษ์)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562