กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี โดยนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564