กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 81 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 81 ปี ณ ลานเอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563