กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ผลิตจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จำนวน 1,000 ลิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ ในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563