กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย

งานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต งานแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อแจกจ่ายประชาชน และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 โดยมีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมให้ข้อมูล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563