กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมติดตามความคืบหน้า การคืนภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามมาตรา 105 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า การคืนภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามมาตรา 105 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567