กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมหารือด้านความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้ โดยมี Mr Mark Kent CMG (Chief Executive) Ms Emily Roads (Head of Trade, Asia Pacific) ผู้แทนผู้นำเข้าสก็อตวิสกี้ในประเทศไทย และข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การสนับสนุนการดื่มอย่างรับผิดชอบ การตรวจสอบสินค้าปลอม และการค้าสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567