กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่ออัญเชิญไปบูชาไว้ประจำสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล อำนวยให้เกิดความร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : EASE Excise Update เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566