กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตจัดกิจกรรม Excise Demo Day เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน UX (UX Experts) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมารับบริการของกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Excise Demo Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน UX (UX Experts) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมารับบริการของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

การบรรยายในหัวข้อ Start with Why? โดย ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต และคุณณัฎฐ์ เพ็ญชาติ CEO Ahancer UX Design Agency และนำเสนอ Demo Prototype ในเรื่อง

- New Website

- ระบบ E-Stamp

- ระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน UX (UX Experts) ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Demo Prototype ดังกล่าว ได้แก่

1. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT)

2. ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup, CEO iTAX

3. คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ CXO บริษัท FINNOMENA จำกัด

4. คุณภูมิ นวสิทธิโสภณ Founder of เพจ Sneak out หนีเที่ยว

5. คุณณัฎฐ์ เพ็ญชาติ CEO Ahancer UX Design Agency

6. คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล Founder of UX Academy

7. คุณภิญญู กำเนิดหล่ม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566