กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24 โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลเเก่ "มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" โดยมี นาย นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566