กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสุราขาวพระอาทิตย์ และวิสาหกิจชุมชนตะวันรอน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแสตมป์สุรา (E-Stamp) ซึ่งมีรหัสตัวเลขเฉพาะกำกับสินค้าแบบชิ้นต่อชิ้น และรหัสไม่ซ้ำกัน พร้อมด้วย QR code โดยใช้ Smartphone สแกน QR code บนดวงแสตมป์ รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลการชำระภาษีที่ถูกต้องก็จะปรากฏขึ้นมาทันที โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ อำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566