กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566