กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.5 พร้อมทั้งรับฟังผลสรุปกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้ประกอบการสุราชุมชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน โชคเกรียงไกรการสุรา ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่น่าน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว . ในการนี้ จัดให้มีกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้ประกอบการสุราชุมชน (User Experience & Service Design) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน โดยได้นำเสนอผลสรุปจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566