กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเเทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้ นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เเละว่าที่ ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เป็นผู้เเทนกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook :: วัดราชาธิวาสวิหาร