กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้กรมสรรพสามิตนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .

โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ในปีนี้กรมสรรพสามิตได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวน 2,375,784 บาท และในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566