บัญชีมูลค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

 

bullet1.jpg อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ พรบ.สรรพสามิต 2560

 

bullet1.jpg บัญชีมูลค่ารถจักรยายนต์ ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว (วันที่ 11 กรกฏาคม 2556)   คลิกที่นี่

bullet1.jpg บัญชีมูลค่ารถยนต์ ที่ผลิตหรือประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใช้แล้ว (วันที่ 11 กรกฏาคม 2556)   คลิกที่นี่