กรมสรรพสามิต | Excise Department NO GIFT POLICY

ประกาศเจตนารมณ์

 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(NO GIFT POLICY)


 

  • นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  •