กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of Administrative System Development

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย ศาลเจ้าพ่อโรงต้ม และ ศาลท้าวชัยศิริเทพ พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ผ่านระบบ Application Zoom...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2565 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี ภายในงานได้จัดให้มีพิธีใส่บาตรพระ จำนวน 5 รูป จากวัดจอมสุดาราม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กรมสรรพสามิต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์...