กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เเละถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562